ქსოვილის წარმოების პროცესი

ნაქსოვი პროცესი

ჩვენი ქსოვილის შემოწმება აშშ-ს ბაზრისთვის არის მეოთხე სტანდარტი, ევროკავშირის ბაზრისთვის არის ევროკავშირის საერთაშორისო სტანდარტი.

ქსოვის პროცესი

ჩვენი ქსოვილის შემოწმება აშშ-ს ბაზრისთვის არის მეოთხე სტანდარტი, ევროკავშირის ბაზრისთვის არის ევროკავშირის საერთაშორისო სტანდარტი.