· სცენა - WORLDUP INTERNATIONAL (HOLDING) LIMITED

სცენა

ტანსაცმლის საგამოფენო დარბაზი

ფეხსაცმლის საგამოფენო დარბაზი

წარმოების პროცესი

წარმოების აღჭურვილობა

გამოფენა